Sophantering/källsortering

 

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet i molokerna mellan Ulfsparregatan 22 och 26, komposterbart skall läggas i avsedd papperspåse och placeras i den lilla moloken. Den stora är till för brännbart hushållsavfall.

Papperspåsar som måste användas kan ni hitta i soprummet. Om man använder andra typer av påsar så kommer återvinningsbilen inte att ta med sig det komposterbara, vilket medför ökad kostnad för oss.

Miljöstation

I miljöstationen som finns i källarplan bredvid infarten till garaget på Ulfsparregatan 26 sorteras även tidningar, glas, metallförpackningar. Utanför garageinfarten till Ulfsparregatan 26 finns kärl för sortering av pappersförpackningar och plastförpackningar

Grovsopor

Grovsopor som till exempel elektronikskrot och möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta Göteborgs stad eller gå in på deras hemsida.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning. Vi har privilegiet att ha ett mycket bra soprum i huset. Med detta kommer också ett kollektivt ansvar, vi behöver alla hjälpas åt att hålla ordning i soprummet och se till att det är fint, rent och snyggt.

Kameraövervakning

På grund av att det ställs en hel del saker som inte skall ställas i miljörummet har styrelsen beslutat att sätta upp en kamera för övervakning. Det allra bästa är att denna inte kommer att registrera något olämpligt.