Parkering

Under innergården ligger ett parkeringshus i två våningar som nås med hiss direkt från respektive fastighet. Garaget har 43 p-platser varav 22 med laddstolpe (1 300 kr/mån + debitering för el) och 21 vanliga (1 100 kr/mån). Dessutom finns tre utomhusplatser (450 kr/mån).

P-platserna hyrs separat av föreningen. För att ställa dig i kö, mejla parkering@brftaksparren.se och ange ditt namn och lägenhetsnummer samt vilka sorts platser du är intresserad av. Det kan du göra så fort du blivit medlem i föreningen. 

Eftersom vi har färre platser än lägenheter är det max en plats per lägenhet som gäller.

Föreningen tillåter enbart uthyrning i andra hand under kortare tid och till annan medlem. Det är inte tillåtet att hyra ut sin plats till någon som inte är medlem i föreningen.

Platsen sägs upp automatiskt när du flyttar från föreningen. Vill du säga upp din plats tidigare eller av annan anledning, mejla parkering@brftaksparren.se.

Till varje plats hör en garageportsblipp som ska lämnas in till parkeringsansvarig (parkering@brftaksparren.se) innan kontraktets sista datum.

Samtliga parkeringsplatser är i dagsläget uthyrda. I väntan på plats är ett tips att söka p-platser i närheten, t ex hos Poseidon, Ernst Rosén eller Wallenstam.

På Ulfsparregatan är det gratis parkering i två timmar som både medlemmar och våra gäster kan nyttja i mån av plats. Närmaste avgiftsbelagda parkering finns vid Lundenskolan, korsningen Ulfsparregatan/Kärralundsgatan.