Reklamation – fastigheten ? -?år

Garantitiden för byggnadsarbeten är ??? år. För vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden ?? år. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen görs cirka ???? år efter slutbesiktningen. Din lägenhet kontrolleras då återigen av besiktningsman. Du får i god tid besked om när besiktningen kommer äga rum. Entreprenaden anses avslutad efter godkänd slutbesiktning.

Beskrivning av skador och fel som vi ser på fastigheten mailas till styrelsen@brftaksparren.se