Reklamation fastighet

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, blandare/vvs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden fem år. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade som till exempel fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen görs cirka fem år efter slutbesiktningen, i vårt fall senast i december 2023. Din lägenhet kontrolleras då återigen av besiktningsman. Du får i god tid besked om när besiktningen kommer äga rum. Entreprenaden anses avslutad efter godkänd slutbesiktning.

Beskrivning av skador och fel som vi ser på fastigheten mailas till styrelsen@brftaksparren.se