Balkong/uteplats

Balkongen

Självklart vill du sätta personlig prägel på balkongen men tänk på att dina val även kan påverka andra. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så görs detta på insidan av balkongräcket för att inte droppa ner på din granne vid bevattning etc.

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

Markiser

Vid eventuell markis ska den vara anpassad till huset och gällande färgkod ORC8203 samt att det krävs godkännande av styrelsen. Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Alla arbeten skall utföras fackmannamässigt och av behörig montör.

Vindskydd

Om vindskydd sätts upp så måste de följa gällande färgkod ORC8203.

 Inglasning av balkong

För att glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från styrelsen.

Föreningen har idag inget bygglov för inglasning av de balkonger som inte redan har inglasat. En arbetsgrupp är tillsatt och utredning för att kunna glasa in flera balkonger är igång. Vid frågor vänligen kontakta Anders Kadmark på anderskad@yahoo.com