Nycklar

Extranycklar
Får enbart beställas hos Prevex i Sisjön. Ring växeln 031-742 85 00 eller kundansvarig Sammy Fränkel på 0701-908508. Nyckeln hämtas och betalas på plats hos Prevex på Askims Verkstadsväg 2. Du behöver visa leg. Kostnaden för extranycklar debiteras bostadsrättshavaren. Kom ihåg att samtliga nycklar ska lämnas till köparen när du säljer lägenheten.

Borttappade nycklar och taggar
Polisanmäl alltid samt meddela styrelsen på styrelsen@brftaksparren.se. Gör även en felanmälan på SBC:s hemsida så att taggen kan avaktiveras. Kostnaden debiteras bostadsrättshavaren.

Borttappad garageblipp
Polisanmäl alltid samt meddela styrelsen på styrelsen@brftaksparren.se. Kontakta Ale Portar på 031-94 42 07 för att beställa en ny blipp. Kostnaden debiteras bostadsrättshavaren.