Nycklar

Extranycklar
Får enbart beställas hos Prevex i Sisjön. Gör en felanmälan på SBC:s hemsida så får du hjälp och kontaktuppgifter. Kostnaden för extranycklar debiteras bostadsrättshavaren. Kom ihåg att samtliga nycklar ska lämnas till köparen när du säljer lägenheten.

Borttappade nycklar och taggar
Polisanmäl alltid samt meddela styrelsen på styrelsen@brftaksparren.se. Gör även en felanmälan på SBC:s hemsida så att taggen kan avaktiveras. Kostnaden debiteras bostadsrättshavaren.

Borttappad garageblipp
Polisanmäl alltid samt meddela styrelsen på styrelsen@brftaksparren.se. Kontakta Ale Portar för att beställa ny blipp. Kostnaden debiteras bostadsrättshavaren.