Månadsavgifter skickas ut av Husjuristerna AB som sköter föreningens ekonomisk förvaltning. Månadsavgifter faktureras kvartalsvis och kan betalas via autogiro, E-faktura, eller manuellt via postfaktura (kan erhållas via email). Styrelsen uppmanar sina medlemmar att värna om miljön och undvika pappersfakturor om möjligt.  

Medlemmar kan även komma åt sina avier och annan info genom Husjuristernas portal som kan nås via följande länk https://husjuristerna.realportal.nu.

Inloggningsuppgifter återfinnes på er avi. Om ni inte mottagit någon avi eller har frågor kan ni alltid maila till boende@husjuristerna.se