Styrelse för Brf Taksparren period 2020-2021

Brf Taksparren, Göteborg org. nr 769632-9569

E-mail till Styrelsen:
styrelsen@brftaksparren.se

Ordförande
Paula Olsborg

Kassör
Alexander Christiansen

Sekreterare
Sofia Eriksson

Web och hemsida

Kommunikatör Facebook
Aleksandra Tomic

Suppleanter
Aleksandra Tomic
Axel Thyresson
Erik Fryksdahl