Styrelse för Brf Taksparren period 2020–2021

Brf Taksparren, Göteborg orgnr 769632-9569

E-mail till styrelsen:
styrelsen@brftaksparren.se

Ordförande
Paula Olsborg

Kassör
Alexander Christiansen

Sekreterare
Sofia Eriksson, 0708-585701

Webb- och Facebookansvarig
Sofia Eriksson

Suppleanter:
Aleksandra Tomic

Axel Thyresson

Erik Fryksdahl