Styrelsen 2022–2023

Ordförande och kassör
Paula Olsborg, 0703-401177

Sekreterare
Sofia Eriksson, 0708-585701

Webb- och Facebookansvarig
Sofia Eriksson

Ledamot
Axel Thyresson

Suppleanter
Erik Edsberger
Martin Garn
Anton Wikhede

Besöksadress:

Adress:

Faktureringsadress:

Mejl: styrelsen@brftaksparren.se

Orgnr: 769632-9569