Styrelsen 2023–2024

Ordförande och kassör
Paula Olsborg, 0703-401177

Sekreterare
Sofia Eriksson, 0708-585701

Webb- och Facebookansvarig
Sofia Eriksson

Ledamot
Axel Thyresson

Suppleanter
Eva Marby
Mikael Jansson
Anton Gustavson

Besöksadress
Ulfsparregatan 22–26

Postadress

Faktureringsadress

Mejl
styrelsen@brftaksparren.se

Organisationsnummer
 769632-9569