Trivselregler Brf Taksparren

Att bo i en bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar huset som vi bor i. Vi har både rättigheter och skyldigheter. Dessa regleras genom föreningens stadgar.
Utöver detta har styrelsen tagit fram trivselregler som ska följas och genom att följa dessa trivselregler tar vi ett gemensamt ansvar för vårt boende och kan skapa en fin grannsämja. Tänk på att kostnader för reparationer och underhåll av fastigheten betalas av oss alla gemensamt.

Uthyrning
• Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Ansökan ska göras på blankett enligt branschmässing standard (se Bostadsrätternas ”Ansökan om andrahandsuthyrning”).

Trivsel och trygghet
• Tänk på att ditt golv är grannens tak och att ni har gemensamma väggar. Visa varandra hänsyn genom att undvika störande ljud som till exempel köra tvättmaskin och torktumlare, spela hög musik eller liknande mellan 22.00 och 08.00.
Om man skall utföra arbeten i lägenheten t.ex. borra i betong, slipa golv eller spika görs det bäst på vardagar 08.00-19.00, samt lör- & helgdagar 10.00-17.00.
• Har ni husdjur av något slag måste ni se till de inte smutsar ner i fastigheten eller att grannar och kringboende blir störda. Rastning av husdjur får inte förekomma på föreningens mark.
• Det är inte tillåtet att röka i gemensamma och allmänna utrymmen. För hänsyn till dina grannar avråder vi från rökning på uteplatser och balkonger. Fimpar hör hemma i askkoppar, burkar eller liknande och inte på grannens balkong eller uteplats!
• För att undvika att obehöriga får tillträde till fastigheten kontrollera att dörrar och garageportar slås igen när ni passerat och var försiktiga när ni släpper in någon via porttelefon.

Balkong/altan & fasad
• Balkongskydd och markiser ska vara av samma mörkgrå väv med färgkod ORC8203 som övriga fastigheten har. Det är inte tillåtet att ha andra typer av material såsom trä eller bast. Balkongskyddet ska gå upp till räcket på de sidor man väljer att ha skyddet.

• För inglasade balkonger gäller proper balkonginredning med eventuellt tunna skira ljusa gardiner. Vi vill bevara arkitektens tanke med stora terrasser som svävar fritt som en del i husens spektakulära utseende. Är ni osäkra kan ni vända er till någon i styrelsen.

• För allas trivsel och trevnad är grillning med kolgrill inte tillåten. Gasolgrill är endast tillåten på uteplatser och ej inglasade balkonger. Storleken på gasolflaska ska vara i enlighet med Brandskyddsföreningens regler. Grillning med elgrill är alltid tillåten
• Paraboler eller andra antenner får inte monteras på fastigheten.

Allmänna utrymmen

  • Hushållssoporna ska sorteras i två molucker, matavfall respektive brännbart avfall som slängs i kärlen belägna mellan Ulfsparregatan 22 och 26. För källsortering hänvisas till återvinningsrummet beläget vid garaget till Ulfsparregatan 26. Grovsopor, möbler, elektriska prylar m.m. ska inte lämnas i återvinningsrummet utan hänvisas till kommunens återvinningscentral. Folkbokförda i Göteborgs stad kvitterar ut ett återvinningskort som gör det möjligt att kostnadsfritt slänga bl.a. grovsopor sex gånger per år, närmaste central är Sävenäs återvinningscentral.
  • Cyklar ska placeras i de in- eller utvändiga cykelställen.
  • Det är förbjudet att förvara inventarier i garage, förrådsgångar, trappuppgångar eller andra allmänna ytor.

Fläktar

  • Det är inte tillåtet att montera in motordrivna köksfläktar i denna fastighet. Endast spiskåpa med öppningsbart spjäll är tillåtet. Om man installerar en köksfläkt kommer sannolikt grannarna få in matos i sina lägenheter, därav denna regel.