Rutin för beställning av extranycklar

Om ni skulle behöva extranycklar gäller följande:

 • ???Nycklar till postfack?????
 • Beställs av medlemmen själv hos valfri låssmed.
 • Nycklar till lägenhetsdörrens lås
 • Beställs via KUNGSRIKET???????
 • Vid beställning anges följande uppgifter för ?????Kungsrikets??? vidarebefordran till låssmeden:
 • Personnummer??????
 • Namn???????
 • Mobilnummer??????
 • Nyckelns serienummer???????
 • När beställningen är klar hämtas och betalas nycklarna av resp medlem hos:
 • ???????, tel 031
 • Nycklar till garaget
 • Beställs via KUNGSRIKET??????? som också lämnar ut nycklarna.
 • Kostnaden för nycklarna läggs på den beställande medlemmens månadsavgift.

Nyckelansvarig: ?????