Extranycklar
Får enbart beställas hos Prevex i Sisjön. Gör en felanmälan på SBC:s hemsida så får du hjälp och kontaktuppgifter. Kostnaden för extranycklar debiteras bostadsrättshavaren. Kom ihåg att samtliga nycklar ska lämnas till köparen när du säljer lägenheten.

Borttappade nycklar, taggar och garageblippar
Polisanmäl alltid samt meddela styrelsen på styrelsen@brftaksparren.se. Gör även en felanmälan på SBC:s hemsida så att blippen kan avaktiveras. Kostnaden debiteras bostadsrättshavaren.