Låna av dina grannar!

Behöver du låna verktyg, hushållsapparater eller spel, eller söker kompetens och goda råd? Sök i Taksparrens verktygsbank.

Kategorier