Inglasning balkonger

Under hösten 2021 pågår utredning och bygglovsansökan för att göra det möjligt för de medlemmar som vill att glasa in sina balkonger. Projektet drivs av föreningens balkonggrupp och företaget Lumon. Bygglovet söks gemensamt men varje medlem bestämmer sedan själv om man vill investera i inglasning.

Har du frågor om inglasning, kontakta Sarah Carmichael på Lumon, sarah.carmichael@lumon.com, 031-28 47 65

Balkonggruppens kontaktuppgifter hittar du i dokumentet!

 

Sammanfattning Inglasning

 

Lumon offert