Nyheter

November 2022

Tack för fix!

Tack alla som var med på föreningens fixardag i slutet på oktober. Vi hann med mycket och hade tur med vädret – till och med lite solvärme till pizzan:). Nästa fixardag är i vår, men vi hoppas kunna få till något mingel på gården innan dess.

Ju mer vi kan fixa själva, desto mer kan vi minska våra utgifter. Till exempel tar en elektriker närmare 25 000 kr för att byta nödljusbatterier i trapphusbelysningen. Gör vi det själva och hjälps åt kan vi spara en hel del. Därför efterlyser vi nu ett par frivilliga som kan ta sig an ett av trapphusen (10 batteribyten). Jobbet är lite pilligt men inte svårt. Har du en skruvdragare eller mejsel med torx är det en fördel, annars går det att låna. Hör av dig till hakan.thylen@gmail.com om du är intresserad av att hjälpa till.

Avgiftshöjning

Baserat på kommande kostnadsökningar 2023 har styrelsen beslutat att höja årsavgiften med 3 procent från och med 230101. Avgiften justeras automatiskt på din avi och ditt autogiro.

2023 – dags för femårsbesiktning

I december nästa år fyller våra hus 5 år och bygg-garantin går ut. Inför det genomförs en grundlig besiktning då alla lägenheter och gemensamma utrymmen gås igenom, så att byggaren Tornstaden kan se vad som ska åtgärdas inom ramen för garantin. Därför är det viktigt att du som lägenhetshavare alltid felanmäler om det är något som inte fungerar. Det gör du genom vår fastighetsförvaltare SBC på sbc.se eller i deras app Vår brf. Om något är trasigt i lägenheten är det antingen lägenhetshavaren, föreningen (dvs vi allihop tillsammans) eller byggaren som står för kostnaderna, beroende på vad felet är. Gå gärna redan nu igenom slutbesiktningsprotokollet från inflyttning (finns under flik 23 i lägenhetspärmen) och notera genomförda åtgärder och eventuella nya observationer, som t ex sprickbildningar.

Brandkoll

Höstmörker betyder fler tända ljus, vilket betyder större brandrisk. I lägenheterna finns brandvarnare vars batterier har en livslängd på 10 år, men testa dem ändå gärna då och då genom att hålla in testknappen minst fem sekunder. Skarp pulserande signal betyder att brandvarnaren fungerar. Den röda lampan bredvid ska alltid blinka 1–2 gånger per minut. Om brandvarnaren inte funkar, läs mer i lägenhetspärmen. Vi vill också be alla att ha brandsläckare och gärna också en brandfilt hemma. Vi har dessutom nyligen installerat brandsläckare på båda våningarna i garagen. Du vet väl att du behöver ha ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring? Annars riskerar du att inte få ersättning för skador som uppstår, till exempel i samband med brand. Kontakta ditt försäkringsbolag om detta.

Uppdatering inglasning och laddboxar

Lumon väntar fortfarande på definitivt besked från Stadsbyggnadskontoret. Så snart de fått klartecken kontaktas alla vars balkonger går att glasa in. Lumon kommer också hit med en mobil utställning för att ge mer information direkt på plats. Laddboxprojektet rullar på enligt plan och än så länge tyder allt på installation före jul. Vi har beviljats bidrag från Naturvårdsverket med 50% av totalkostnaden. De nya hyreskontrakten börjar gälla 230101 och skickas till alla berörda digitalt.

Fullt i pappersåtervinningen

Vi har fått klagomål från Remondis som hämtar vår återvinning att pappersåtervinningen ofta är överfull och mycket ramlar utanför. Vi vill försöka undvika att beställa extra hämtning och ber därför alla att platta till pappkartongerså mycket det bara går. Om du kan, använd i så stor utsträckning som möjligt återvinningsstationen på Kärralundsgatan 1 (mellan Prästgårdsängen och Lundenskolan), särskilt för skrymmande emballage, så slipper vi både klagomål och extra kostnader.
Har du frågor eller funderingar, svara på det här mejlet eller mejla styrelsen på styrelsen@brftaksparren.se