Frågor och svar inför extrastämman angående inglasning av balkonger.

 

  • Kommer det att innebära någon kostnad?

Var och en betalar för sin egen inglasning.

  • Behöver vi anmäla intresse för att vår balkong ska komma med i projektet?

När/om inglasning godkänns i extrastämman så kommer leverantören (när det är dags att beställa inglasning) att kontakta alla i vår brf. Så svaret på frågan är: nej, man behöver inte anmäla intresse till projektgruppen.